Gå på oppdagelse i mine uttrykkmine motiver er hentet ut i fra årstider, farger og lys